Βιταμίνη Β12: Ποια είναι η ιδανική δοσολογία της βιταμίνης Β12 για την αντιμετώπιση της έλλειψής της; ©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach

Dr Gelis’ Safe Vitamin B12: Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν, online, μέσω της ιστοσελίδας pharmagel.gr ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αγορά Dr Gelis’ Safe Vitamin B12


  Περίληψη άρθρου

Η ελαχιστότατη δόση κυανοκοβαλαμίνης από το στόμα, που χρειάζεται για την επαναφορά των φυσιολογικών τιμών των συγκεντρώσεων των δεικτών έλλειψης βιταμίνης Β12 είναι 200 φορές μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη δόση που πρέπει να προσλαμβάνει κανείς με τις τροφές, που είναι περίπου 3 mcg/day. Όσον αφορά την συνιστώμενη ημερήσια δόση [recommended daily allowance, RDA] της βιταμίνης Β12, που πρέπει να προσλάβει κανείς με τις τροφές είναι τα 2.4 mcg/ημερησίως, αρκεί να λειτουργεί φυσιολογικά το πεπτικό σύστημα.


Η βεβαιότητα παρουσίας έλλειψης βιταμίνης Β12 εξασφαλίζεται μετρώντας τα επίπεδα των συγκεντρώσεων της κυανοκοβαλαμίνης (βιταμίνη Β12), του μεθυλμαλονικού οξέος και της ομοκυστεΐνης. 

Η μέτρηση των επιπέδων της βιταμίνης Β12 (κοβαλαμίνης) στον ορό του αίματος  είναι μια εξέταση χαμηλού κόστους, αλλά περιορισμένης ειδικότητας και ευαισθησίας. Ιδιαίτερα αυτό ισχύει όταν, οι μετρήσεις των συγκεντρώσεων της βιταμίνης Β12  είναι <400 ng/L ή pg/L ή 295 pmol/L .

Τα φυσιολογικά επίπεδα στον ορό του αίματος της βιταμίνης Β12, βάσει των

σύγχρονων εργαστηριακών χημικών μεθόδων είναι  200–1000 ng/L ή pg/L.

Επίπεδα  <200 ng/L (<150 pmol/L) είναι βέβαια σημεία έλλειψης βιταμίνης Β12.

Όμως, η λειτουργική έλλειψη βιταμίνης Β12 μπορεί να υπάρχει σε επίπεδα συγκέντρωσης κάτω των 450 ng/L ή pg/L.

Άτομα με συγκεντρώσεις που βρίσκονται μέσα στα όρια των φυσιολογικών συγκεντρώσεων  μπορεί ήδη να επιδεικνύουν κλινικά σημεία έλλειψης βιταμίνης Β12 [1].

Άλλοτε πάλι μπορεί τα επίπεδα της βιταμίνης Β12 να είναι φυσιολογικά και οι πάσχοντες να έχουν κλινικά σημεία της έλλειψης και επιβεβαιωμένη με μαγνητική τομογραφία υποξεία εκφύλιση του νωτιαίου μυελού [2].

Γιαυτό όταν ερευνάται η πιθανότητα έλλειψης βιταμίνης Β12, δεν αρκεί μόνον η μέτρηση των συγκεντρώσεων της βιταμίνης Β12, αλλά και η μέτρηση άλλων παραμέτρων ή δεικτών.

Η μέτρηση του μεθυλμαλονικού οξέος [Methylmalonic  acid (MMA)]  θεωρείται υψηλής ευαισθησίας λειτουργικός δείκτης για την έλλειψη της βιταμίνης Β12 [3, 4]. Οι φυσιολογικές τιμές του μεθυλμαλονικού οξέος (ΜΜΑ) κυμαίνονται στα  0-0.4 µmol/L (0-4.7 µg/dL).

Όταν υπάρχει έλλειψη της βιταμίνης Β12 αυξάνουν σημαντικά τα επίπεδα των συγκεντρώσεων του ΜΜΑ.

Μια άλλη έμμεση λειτουργική παράμετρος των συγκεντρώσεων της βιταμίνης Β12 στο σώμα είναι η ομοκυστεΐνη. Αυτό το δυνητικά τοξικό αμινοξύ  παράγεται κατά την απομεθυλίωση του απαραίτητου αμινοξέος, της μεθειονίνης. Όμως αυτή η απομεθυλίωση για να γίνει χρειάζεται την παρουσία της βιταμίνης Β12.

Μια έλλειψη της βιταμίνης Β12 οδηγεί σε συσσώρευση και άνοδο των επιπέδων της ομοκυστεΐνης στο αίμα [5]. Οι τιμές αναφοράς της ομοκυστεΐνης του πλάσματος, ανάλογα με την τεχνική μέτρησής της, ποικίλουν κατά ηλικία [6]:]

·         Ηλικία:  0-30 ετών: 4.6-8.1 µmol/L

·         Ηλικία :  30-59 ετών: 6.3-11.2 µmol/L (άνδρες); 4-5-7.9 µmol/L (γυναίκες)

·         Ηλικία :   >59 years: 5.8-11.9 µmol/L

Επίπεδα ομοκυστεΐνης στον ορό  >10 µmol/L δείχνουν μια πιθανή έλλειψη βιταμίνης Β12.

Παρά τούτο η ομοκυστεΐνη δεν είναι ειδικός δείκτης για την έλλειψη της βιταμίνης  Β12, διότι και η έλλειψη της βιταμίνης Β6  και του φολικού οξέος μπορεί να ανεβάσουν τα επίπεδα της ομοκυστεΐνης.

Οι μετρήσεις του μεθυλμαλονικού οξέος και της ομοκυστεΐνης συνιστώνται ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις έλλειψης βιταμίνης Β12, που είναι διαγνωστικά αδιευκρίνιστες.

Η έλλειψη βιταμίνης Β12 μπορεί να αποκλειστεί με βεβαιότητα που φθάνει το 100%, αν τα επίπεδα του μεθυλμαλονικού οξέος και της ομοκυστεΐνης βρίσκονται εντός φυσιολογικών ορίων [7].

Η ιδανική δοσολογία της βιταμίνης Β12 που μπορεί να χορηγηθεί επί ελλείψεώς της

Το 2005 έγινε μια έρευνα  στην Ολλανδία από τον Eussen SJ και τους συνεργάτες για τον καθορισμό της δοσολογίας της βιταμίνης Β12 σε ηλικιωμένα άτομα με έλλειψη βιταμίνης Β12.

 Η έρευνα έγινε αναζητώντας την μικρότερη δυνατή δόση βιταμίνης Β12 που χρειάζεται για να αποκατασταθούν τα αυξημένα επίπεδα του μεθυλμαλονικού οξέος, του οποίου τα επίπεδα αυξάνουν, όσο χαμηλώνουν τα επίπεδα της βιταμίνης Β12 στο αίμα [8].

Ο ειδικός αντικειμενικός στόχος των ερευνητών ήταν να καθορίσουν την ελαχίστη δόση της βιταμίνης Β12, που θα προκαλούσε ελάττωση των επιπέδων του ΜΜΑ κατά  80-90%. Αυτό θα ήταν δείκτης μιας ικανοποιητικής επιστροφής στα υγιή επίπεδα της βιταμίνης Β12.

Για το σκοπό αυτής της έρευνας επιστρατεύτηκαν 120 υγιή ηλικιωμένα άτομα (μέσης ηλικίας 80 ετών) με ήπια έλλειψη βιταμίνης Β12 [100 έως  300 pmol/L (135-406 pg/mL)] , όπως αυτό αποδείχτηκε από τις αυξημένες συγκεντρώσεις του ΜΜΑ στο αίμα τους [0.26 mumol/L ή μεγαλύτερο].

Για μια περίοδο 16 εβδομάδων στους εθελοντές χορηγήθηκε από το στόμα κυανοκοβαλαμίνη (βιταμίνη Β12) σε μια σειρά δόσεων: 2.5, 100, 250, 500, και 1000 mcg ημερησίως.  Η δόση των  2.5mcg αντιπροσώπευε την Ολλανδική  RDA και η δόση των  1000-mcg (1-mg) αντιπροσώπευε την ποσότητα της τυπικά χορηγούμενης, μηνιαίως ενδομυϊκής Β12. Με οποιαδήποτε δοσολογία από τις παραπάνω ουδεμία προέκυψε παρενέργεια.

Οι μετρήσεις στο αίμα των εξετασθέντων έγιναν μόλις τελείωσε η έρευνα και επαναληφθήκανε σε 8 και 16 εβδομάδες.

Το κύριο αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν ότι η δόση των 500-mcg ήταν η χαμηλότερη δόση που χρειάστηκε για τον σκοπό της έρευνας και ότι παρατηρήθηκε λίγο επιπρόσθετο όφελος, χορηγώντας μεγαλύτερη από αυτή τη δόση.

Τα αποτελέσματα αυτής της κλινικής έρευνα δείχνουν ότι η ελαχιστότατη δόση κυανοκοβαλαμίνης από το στόμα, που χρειάζεται για την επαναφορά των φυσιολογικών τιμών των συγκεντρώσεων των δεικτών έλλειψης βιταμίνης Β12 είναι 200 φορές μεγαλύτερη  από την επιτρεπόμενη δόση που πρέπει να προσλαμβάνει κανείς με τις τροφές, που είναι περίπου 3 mcg/day.

Η παραπάνω έρευνα έδειξε ότι χρειάζονται πολύ μεγαλύτερες δόσεις βιταμίνης  Β12, προκειμένου να αναστραφεί μια έλλειψη βιταμίνης Β12.

Όσον αφορά την συνιστώμενη ημερήσια δόση [recommended daily allowance, RDA] της βιταμίνης Β12, που πρέπει να προσλάβει κανείς με τις τροφές είναι τα  2.4 mcg/ημερησίως, αρκεί να λειτουργεί φυσιολογικά το πεπτικό σύστημα.

Σε περίπτωση που η πεπτική οδός δεν λειτουργεί φυσιολογικά ή επέρχεται το γήρας ή για άλλους λόγους υπάρχει έλλειψη βιταμίνης Β12, είναι αδύνατη η καθημερινή είσοδος στην κυκλοφορία του αίματος  των 2.4 mcg.

Σε περίπτωση έλλειψης βιταμίνης Β12 που έχει αποδειχτεί με εργαστηριακές εξετάσεις μπορεί να χρειαστεί η χορήγηση μιας δόσης βιταμίνης Β12, που θα είναι 200 φορές μεγαλύτερη από τη δόση της RDA: Περίπου  500 mcg ή και περισσότερο [8].

Επιλογή της καταλληλότερης μορφής βιταμίνης Β12

Παραδοσιακά,  η έλλειψη βιταμίνης Β12 και οι παθολογικές καταστάσεις που την συνοδεύουν,  έχει αντιμετωπιστεί με την ενδομυϊκή χορήγηση βιταμίνης Β12 (συνθετική κοβαλαμίνη).

Ιστορικά η έλλειψη βιταμίνης Β12 έχει αντιμετωπιστεί με την ενδομυϊκή χορήγηση βιταμίνης Β12 (συνθετική κοβαλαμίνη). Σήμερα είναι επιβεβαιωμένο ότι τα θεραπευτικά αποτελέσματα της ενδομυϊκής χορήγησης είναι τα αυτά, όταν η βιταμίνη Β12 λαμβάνεται από το στόμα ή υπογλωσσίως, αλλά σε μεγαλύτερες δόσεις και ιδιαίτερα των βιοδραστικών και ευαπορρόφητων  μορφών της βιταμίνης Β12, δηλαδή της μεθυλκοβαλαμίνης και της αδενοσυλκοβαλαμίνης [Dr Gkelis’ Safe Vitamin B12][9, 10].

Το Dr Gkelis' Safe Vitamin B12 είναι συμπλήρωμα διατροφής, που φέρεται ως υπογλώσσιο διάλυμα, περιέχει τις πιο ευαπορρόφητες μορφές βιταμίνης Β12, που είναι η μεθυλκοβαλαμίνη και αδενοσυλκοβαλαμίνη.

Η δόση του Dr Gkelis' Safe Vitamin B12 είναι: 

Ενήλικες: 0.5ml ημερησίως (500μg μεθυλκοβαλαμίνης και 500μg αδενοσυλκοβαλαμίνης). Νεογνά, Bρέφη, Παιδιά:0.25ml ημερησίως (250μg μεθυλκοβαλαμίνης και 250μg αδενοσυλκοβαλαμίνης). Η παραπάνω δοσολογία μπορεί να τροποποιηθεί από το θεράποντα ιατρό, ανάλογα με τη βαρύτητα της κάθε περίπτωσης.

Το Dr Gkelis' Safe Vitamin B12 λαμβάνεται το πρωί ή το απόγευμα με κενό στομάχι. Το διάλυμα παραμένει κάτω από τη γλώσσα 10-15 δευτερόλεπτα και καταπίνεται.

Το Dr Gkelis' Safe Vitamin B12 είναι χρήσιμο στα άτομα με έλλειψη βιταμίνης Β12, άτομα με δυσαπορρόφηση της βιταμίνης Β12, και τους χορτοφάγους, όλων των ηλικιών.
 

To Dr Gkelis' Safe Vitamin B12 χορηγείται ώς συμπλήρωμα διατροφής σε παιδιά και ενήλικες σε καταστάσεις έλλειψης ή ανεπάρκειας βιταμίνης B12.

Tο Dr Gkelis' Safe Vitamin B12 σας αποστέλλεται ταχυδρομικά, σε κάθε πόλη ή περιοχή της Ελλάδος (Ταχυμεταφορές Speedex) στην τιμή των 28,23 Ευρώ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ [συν 2,00€ μεταφορικά + 1,86 αντικαταβολή (σύνολο 3,86 Ευρώ)].

Μπορείτε να το παραγγείλετε τηλεφωνώντας: Σταθερό: 2741026658, 2744023768. Κινητό: 6944280764 ή 6946655010, στέλνοντας mail: pharmage@otenet.gr ή μέσω του e-shop της pharmagel. Αν είστε κάτοικος Κύπρου ή άλλης χώρας του εξωτερικού επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας πληροφορήσουμε το κόστος των μεταφορικών.

Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή: 10.00π.μ-13.00 μμ.
Τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες μπορείτε να το παραγγέλλετε, στέλνοντας mail στη διεύθυνση pharmage@otenet.gr, ή με SMS γράφοντας ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικό τομέα, τηλέφωνο επικοινωνίας.


Βιβλιογραφική τεκμηρίωση

1. Dali-Youcef N, Andrès E An update on cobalamin deficiency in adults. QJM. 2009 Jan; 102(1):17-28. [PubMed] [Ref list]

2. Herrmann W, Obeid R, Schorr H, Geisel J Functional vitamin B12 deficiency and determination of holotranscobalamin in populations at risk. Clin Chem Lab Med. 2003 Nov; 41(11):1478-88. [PubMed] [Ref list]

3. Lindenbaum J, Savage DG, Stabler SP, Allen RH . Diagnosis of cobalamin deficiency: II. Relative sensitivities of serum cobalamin, methylmalonic acid, and total homocysteine concentrations. Am J Hematol. 1990 Jun; 34(2):99-107. [PubMed] [Ref list]

4. Troxler H., Hersberger M., Baumgartner M. Methylmalonsäure zur bestimmung des Vitamin B12-mangels. Schweiz. Med. Forum.2008;8:823–825. (in German) [Ref list]

5. Steven F Werder.Cobalamin deficiency, hyperhomocysteinemia, and dementia. Neuropsychiatr Dis Treat. 2010; 6: 159–195. 

6. Ferri FF, ed. Laboratory Tests and Interpretation of Results. Ferris Clinical Αdvisor, 1st Εdition, Elsevier, Mosby, 2012.: Section IV:

7. Savage DG, Lindenbaum J, Stabler SP, Allen RH Sensitivity of serum methylmalonic acid and total homocysteine determinations for diagnosing cobalamin and folate deficiencies. Am J Med. 1994 Mar; 96(3):239-46.[PubMed] [Ref list]

8. Eussen SJPM, de Groot LCPGM, Clarke R, Schneede J, Ueland PM, Hoefnagels WHL, van Staveren WA. Oral cyanocobalamin supplementation in older people with vitamin B12 deficiency: a dose-finding trial. Arch Intern Med 2005;165:1167-72.

9.Herrmann W, Obeid R, Schorr H, Geisel J Functional vitamin B12 deficiency and determination of holotranscobalamin in populations at risk. Clin Chem Lab Med. 2003 Nov; 41(11):1478-88. [PubMed] [Ref list]

10. Lindenbaum J, Savage DG, Stabler SP, Allen RH . Diagnosis of cobalamin deficiency: II. Relative sensitivities of serum cobalamin, methylmalonic acid, and total homocysteine concentrations. Am J Hematol. 1990 Jun; 34(2):99-107. [PubMed] [Ref list


Σημείωση: Το παρόν επιστημονικό άρθρο γράφτηκε για λόγους ενημέρωσης των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελεί  μέσο διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή για ασθενείς, από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου.

Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση.

Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά μπορεί να χορηγούνται συμπληρωματικά, χωρίς να παραιτούνται οι ασθενείς από  τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, που γίνονται, όταν χρειάζονται, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη. Οι παρατιθέμενες διαφημίσεις εξυπηρετούν της δαπάνες συντήρησης της παρούσας ιστοσελίδας 

 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.