Ορθοστατική υπόταση από έλλειψη βιταμίνης Β12©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach

Dr Gelis’ Safe Vitamin B12: Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν, online, μέσω της ιστοσελίδας pharmagel.gr ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αγορά Dr Gelis’ Safe Vitamin B12


  Περίληψη άρθρου

Αναφέρεται ότι, το αρχικό σύμπτωμα της έλλειψης βιταμίνης Β12 μπορεί να είναι η νευρογενής ορθοστατική υπόταση. Πολλοί ερευνητές συστήνουν να γίνεται εργαστηριακός έλεγχος ελέγχου της έλλειψης βιταμίνης Β12 σε κάθε ασθενή με ορθοστατική υπόταση, ακόμη και όταν απουσιάζουν τα τυπικά νευρολογικά και αιματολογικά σημεία της νόσου.


Η ορθοστατική υπόταση είναι μία συνηθισμένη διαταραχή ιδιαίτερα μεταξύ των ηλικιωμένων ατόμων.  Τα αίτια της ορθοστατικής υπότασης είναι ποικίλα, μεταξύ αυτών αναφέρεται και η έλλειψη της βιταμίνης Β12 [1].

Κάθε χρόνο μεγάλος αριθμός ατόμων εισάγονται στα νοσοκομεία για αιφνίδια απώλεια των αισθήσεών του, που οφείλεται σε ορθοστατική υπόταση, που είναι αιτία υψηλής νοσηρότητας και θνησιμότητας [2].

Η ορθοστατική υπόταση, ως παθολογική διαταραχή πρωτοπεριγράφηκε από τους Bradbury και Eggleston το 1925 [3].
Ως ορθοστατική υπόταση ορίζεται η πτώση της συστολικής αρτηριακής πιέσεως κατά 20 mmHg ή της διαστολικής, τουλάχιστον κατά 10 mmHg κατά τη διάρκεια των πρώτων 3 λεπτών ορθοστασίας.

Υπολογίζεται ότι, περίπου το 0.4% όλων των νοσοκομειακών ασθενών των ΗΠΑ, ως αιτία της εισαγωγής τους στο νοσοκομείο έχουν την ορθοστατική υπόταση. [4].

Η συχνότητα της ορθοστατικής πίεσης αυξάνει με την πάροδο της ηλικίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, το γήρας σχετίζεται με ελάττωση της ευαισθησίας και αντιδραστικότητας των πιεσοϋποδοχέων (baroreceptors), ελάττωση της καρδιακής ενδοτικότητας και εξασθένιση του αιθουσαιoσυμπαθητικού αντανακλαστικού.

Αμέσως μόλις κάποιο άτομο σταθεί όρθιο, 500 έως 1000mL αίματος λιμνάζουν στα κάτω άκρα του και τη σπλαγχνική κυκλοφορία του αίματος. Η επιστροφή του φλεβικού αίματος στην καρδιά ελαττώνεται, πράγμα που ελαττώνει την καρδιακή παροχή και την αρτηριακή πίεση.

Οι πιεσοϋποδοχείς στον καρδιακό κόλπο και στο αορτικό τόξο αντιλαμβάνονται αυτές τις αλλαγές. Ως μέρος του αντιρροπιστικού αντανακλαστικού, αυξάνει η δράση του συμπαθητικού αυτόνομου νευρικού συστήματος και ελαττώνεται η δραστηριότητα του πνευμονογαστρικού νεύρου (παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα).

Αυτές οι αντιδράσεις προκαλούν αύξηση της περιφερικής αντίστασης, της επιστροφής φλεβικού αίματος στην καρδιά και της καρδιακής παροχής. Έτσι προλαμβάνεται η πτώση της αρτηριακής πίεσης. Σε περίπτωση αποτυχίας αυτού του αντανακλαστικού προκαλείται ορθοστατική υπόταση [5].

Η ορθοστατική υπόταση μπορεί να υπάρχει, αλλά να είναι ασυμπτωματική ή μπορεί να εκδηλωθεί με ένα ή περισσότερα από τα χαρακτηριστικά της συμπτώματα, όπως η σκοτοδίνη, ζάλη και απώλεια των αισθήσεων, η οποία μπορεί να είναι πολύ συχνή.
Οι πάσχοντες από ορθοστατική υπόταση μπορεί να περιγράψουν και μη ειδικά συμπτώματα, όπως οι πονοκέφαλοι, πόνοι στον αυχένα ή του ώμους (είναι τα επακόλουθα της της ισχαιμίας των μυών του αυχένα) ορθοστατική δύσπνοια (δευτεροπαθής της ανεπαρκούς αιματάτδευσης των κορυφών των πνευμόνων) [6], διανοητική σύγχυση, υπνηλία σε όρθια στάση, ναυτία ή γενικευμένη αδυναμία.

Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να είναι βασανιστικά και δυσκολοθεραπεύσιμα, ιδιαίτερα όταν οι ασθενείς έχουν υπέρταση, όταν βρίσκονται σε ύπτια θέση.
Στις πολλές αιτίες ορθοστατικής υπότασης περιλαμβάνεται η χρήση ορισμένων φαρμάκων, η νευρογενής και μη νευρογενής αιτιολογία, μεταγευματική υπόταση [7], η ανεπάρκεια της καρδιακής αντλίας, η λίμναση φλεβικού αίματος.

Η περιφερική νευροπάθεια από έλλειψη βιταμίνης Β12 σπανίως μπορεί να προκαλέσει ορθοστατική υπόταση [8, 9, 10]
Η έλλειψη βιταμίνης Β12 είναι μια συνηθισμένη διαταραχή στα ηλικιωμένα άτομα [11] και είναι γνωστή από τη δεκαετία του 1960 η σχέση της υπότασης με την έλλειψη βιταμίνης Β12.

Το 1962 ο Kalbfleisch και Woods δημοσίευσαν μια περίπτωση ορθοστατικής υπότασης που είχε σχέση με κακοήθη αναιμία. Ο ασθενής τους συνήλθε τελείως μετά από 12 εβδομάδες παρεντερικής θεραπείας (ενδομυικές ενέσεις) με βιταμίνη Β12 [12].

Το 1981, ο White και οι συνεργάτες δημοσίευσαν για πρώτη φορά μια περίπτωση νευρογενούς ορθοστατικής υπότασης, ως το αρχικό σύμπτωμα της έλλειψης βιταμίνης Β12 [13].

Πολλοί ερευνητές, όπως ο Beitzke και οι συνεργάτες του (2002) συστήνουν να γίνεται εργαστηριακός έλεγχος για έλλειψη βιταμίνης Β12 σε κάθε ασθενή με ορθοστατική υπόταση, ακόμη και όταν απουσιάζουν τα τυπικά νευρολογικά και αιματολογικά σημεία της νόσου [14].

Ως ωτορινολαρυγγολόγος, που εξετάζω ασθενείς που παραπονούνται για κρίσεις ζάλης και ιλίγγων συμφωνώ με αυτή την άποψη και ελέγχω πάντοτε τα επίπεδα της βιταμίνης Β12, της ομοκυστεΐνης, του φυλλικού οξέος και του μεθυλμαλονικού οξέος (ΜΜΑ) προκειμένου να τεθεί η τελική διάγνωση.

Η ανακάλυψη της έλλειψης βιταμίνης Β12 είναι σημαντικό θέμα, διότι με τη συμπληρωματική χορήγηση, υπογλωσσίως των βιοδραστικών μορφών της βιταμίνης Β12 [υπογλώσσιο διάλυμα μεθυλκοβαλαμίνης και αδενοσυλκοβαλαμίνης (Dr Gkelis' Safe Vitamin B12)] μπορεί να αναστραφεί η έλλειψή της.

Ως γνωστόν τα θεραπευτικά αποτελέσματα μετά από ενδομυικές ενέσεις βιταμίνης Β12 είναι ισοδύναμα με τη χορήγηση υπογλώσσιου διαλύματος μεθυλκοβαλαμίνης και αδενοσυλκοβαλαμίνης (Dr Gkelis' Safe Vitamin B12)], αλλά  σε μεγαλύτερες καθημερινές δόσεις. [15].

Εργαστηριακή έρευνα για πιθανή έλλειψη βιταμίνης Β12 σε άτομα με ορθοστατική υπόταση

Τα φυσιολογικά επίπεδα στον ορό του αίματος της βιταμίνης Β12, βάσει των σύγχρονων εργαστηριακών χημικών μεθόδων είναι 200–1000 ng/L ή pg/L.

Επίπεδα <200 ng/L (<150 pmol/L) είναι βέβαια σημεία έλλειψης βιταμίνης Β12.

Όμως, η λειτουργική έλλειψη βιταμίνης Β12 μπορεί να υπάρχει σε επίπεδα συγκέντρωσης κάτω των 450 ng/L.

Άτομα με συγκεντρώσεις που βρίσκονται μέσα στα όρια των φυσιολογικών συγκεντρώσεων μπορεί ήδη να επιδεικνύουν κλινικά σημεία έλλειψης βιταμίνης Β12 [16]

Άλλοτε πάλι μπορεί τα επίπεδα της βιταμίνης Β12 να είναι φυσιολογικά και οι πάσχοντες να έχουν κλινικά σημεία της έλλειψης και επιβεβαιωμένη με μαγνητική τομογραφία υποξεία εκφύλιση του νωτιαίου μυελού [17].

Γιαυτό, όταν ερευνάται η πιθανότητα έλλειψης βιταμίνης Β12, δεν αρκεί μόνον η μέτρηση των συγκεντρώσεων της βιταμίνης Β12, αλλά και η μέτρηση άλλων παραμέτρων.

Η μέτρηση του μεθυλμαλονικού οξέος [Methylmalonic acid (MMA)] θεωρείται υψηλής ευαισθησίας λειτουργικός δείκτης για την έλλειψη της βιταμίνης Β12 [18,19]. Tα υγιή άτομα έχουν  MMA κάτω από 370 nmol/L (nanomole ανά λίτρο) ή 0,37 umol/L (μικρογραμμομόρια ανά λίτρο). Το φυσιολογικό εύρος ποικίλλει κάπως μεταξύ εργαστηρίων και ορισμένα εργαστήρια παρέχουν επίσης ένα όριο χαμηλού φυσιολογικού.

Η οριακή τιμή που δείχνει ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 δεν έχει συμφωνηθεί παγκοσμίως. Μελέτες προτείνουν ότι τα επίπεδα οπουδήποτε είναι από > 243 έως > 350 υποδεικνύουν πιθανή ανεπάρκεια Β12.


Όταν υπάρχει έλλειψη της βιταμίνης Β12 αυξάνουν σημαντικά τα επίπεδα των συγκεντρώσεων του ΜΜΑ.

Μια άλλη έμμεση λειτουργική παράμετρος των συγκεντρώσεων της βιταμίνης Β12 στο σώμα είναι η ομοκυστεΐνη. Αυτό το δυνητικά τοξικό αμινοξύ παράγεται κατά την απομεθυλίωση του απαραίτητου αμινοξέος, της μεθειονίνης. Όμως αυτή η απομεθυλίωση για να γίνει χρειάζεται την παρουσία της βιταμίνης Β12.

Μια έλλειψη της βιταμίνης Β12 οδηγεί σε συσσώρευση και άνοδο των επιπέδων της ομοκυστεΐνης στο αίμα [20]. Οι τιμές αναφοράς της ομοκυστεΐνης του πλάσματος, ανάλογα με την τεχνική μέτρησής της, ποικίλουν κατά ηλικία [21].

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα υπάρχουσες γνώσεις η υπερομοκυστεΐναιμία  με ή χωρίς υποβιταμίνωση Β12 είναι παράγοντας κινδύνου πρόκλησης άνοιας. Όταν δεν υπάρχει υπερομοκυστεΐναιμία, οι αποδείξεις είναι λιγότερο πειστικές ότι η υποβιταμίνωση Β12 αποτελεί παράγοντα κινδύνου πρόκλησης άνοιας [22].

Το Dr Gkelis' Safe Vitamin B12 υπογλώσσιο διάλυμα περιέχει τις πιο ευαπορρόφητες μορφές βιταμίνης Β12, που είναι η μεθυλκοβαλαμίνη και αδενοσυλκοβαλαμίνη.

Η δόση του Dr Gkelis' Safe Vitamin B12 είναι:

Ενήλικες: 0.5ml ή 8 σταγόνες ημερησίως (500μg μεθυλκοβαλαμίνης και 500μg αδενοσυλκοβαλαμίνης). Νεογνά, Bρέφη, Παιδιά: 0.25ml ή 4 σταγόνες ημερησίως (250μg μεθυλκοβαλαμίνης και 250μg αδενοσυλκοβαλαμίνης).

Το Dr Gkelis' Safe Vitamin B12 λαμβάνεται το πρωί ή το απόγευμα με κενό στομάχι. Το διάλυμα παραμένει κάτω από τη γλώσσα 10-15 δευτερόλεπτα και καταπίνεται.

Το Dr Gkelis' Safe Vitamin B12 είναι χρήσιμο στα άτομα με έλλειψη βιταμίνης Β12, άτομα με δυσαπορρόφηση της βιταμίνης Β12, άτομα που παίρνουν καθημερινά γαστροπροστατευτικά φάρμακα (πραζόλες, όπως π.χ. Νexium, Losec, zurcazol, κ.α.), μετφορμίνη (Glucophage) και τους χορτοφάγους, όλων των ηλικιών.

Τα άτομα που έχουν ανάγκη συμπληρωματικής λήψης βιταμίνης Β12, παίρνοντας  το Dr Gkelis' Safe Vitamin B12 μπορούν να αποφύγουν τις επώδυνες ενδομυϊκές ενέσεις της βιταμίνης Β12


Tο Dr Gkelis’ Safe Vitamin B12  σας αποστέλλεται ταχυδρομικά, σε κάθε πόλη ή περιοχή της Ελλάδος (Ταχυμεταφορές Speedex) στην τιμή των 28.23 Ευρώ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ [συν 2,00€ μεταφορικά + 1,86 αντικαταβολή (σύνολο 3,86 Ευρώ)].

Μπορείτε να το παραγγείλετε τηλεφωνώντας: Σταθερό: 2741026658, 2744023768. Κινητό: 6944280764 ή στέλνοντας mail: pharmage@otenet.gr ή μέσω του e-shop της pharmagel. Αν είστε κάτοικος Κύπρου ή άλλης χώρας του εξωτερικού επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας πληροφορήσουμε το κόστος των μεταφορικών.

Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή: 10.00π.μ-13.00 μμ.
Τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες μπορείτε να το παραγγέλλετε, στέλνοντας mail στη διεύθυνση pharmage@otenet.gr, ή με SMS γράφοντας ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικό τομέα, τηλέφωνο επικοινωνίας.

Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση

1.Leila Ganjehei, Ali Massumi, Mehdi Razavi, James M. Wilson. Orthostatic Hypotension as a Manifestation of Vitamin B12 Deficiency
Tex Heart Inst J. 2012; 39(5): 722–723.

2. Rose KM, Eigenbrodt ML, Biga RL, Couper DJ, Light KC, Sharrett AR, Heiss G. Orthostatic hypotension predicts mortality in middle-aged adults: the Atherosclerosis Risk In Communities (ARIC) Study. Circulation. 2006 Aug 15; 114(7):630-6.[PubMed] [Ref list]

3. Bradbury S, Eggleston C. Postural hypotension. A report of three cases. Am Heart J 1925;1(1):73–86.

4. Shibao C, Grijalva CG, Raj SR, Biaggioni I, Griffin MR. Orthostatic hypotension-related hospitalizations in the United States. Am J Med 2007;120(11):975–80. [PubMed]

5. Smit AA, Halliwill JR, Low PA, Wieling W. Pathophysiological basis of orthostatic hypotension in autonomic failure. J Physiol 1999;519 Pt 1:1–10. [PMC free article] [PubMed]

6. Gibbons CH, Freeman R. Orthostatic dyspnea: A neglected symptom of orthostatic hypotension. Clin Auton Res. 2005 Feb;15(1):40–4. [PubMed]

7. Pearl K. Jones, Brett Shaw, Satish R Raj. Orthostatic hypotension: managing a difficult problem. Expert Rev Cardiovasc Ther. Author manuscript; available in PMC 2016 Nov 1. Published in final edited form as: Expert Rev Cardiovasc Ther. 2015 Nov; 13(11): 1263–1276. Published online 2015 Oct 1. doi: 10.1586/14779072.2015.1095090

8. Freeman R. Autonomic peripheral neuropathy. Lancet 2005; 365(9466):1259–70. [PubMed]

9. Low PA, Vernino S, Suarez G. Autonomic dysfunction in peripheral nerve disease. Muscle Nerve 2003;27(6):646–61. [PubMed]

10. Goldstein DS, Sharabi Y. Neurogenic orthostatic hypotension: a pathophysiological approach. Circulation 2009;119(1):139–46. [PMC free article] [PubMed]

11. Pennypacker LC, Allen RH, Kelly JP, Matthews LM, Grigsby J, Kaye K, et al. High prevalence of cobalamin deficiency in elderly outpatients. J Am Geriatr Soc 1992;40(12):1197–204. [PubMed]

12. Kalbfleisch JM, Woods AH. Orthostatic hypotension associated with pernicious anemia. Report of a case with complete recovery following vitamin B12 therapy. JAMA 1962;182:198–200. [PubMed]

13. White WB, Reik L Jr, Cutlip DE. Pernicious anemia seen initially as orthostatic hypotension. Arch Intern Med 1981;141 (11):1543–4. [PubMed]

14. Beitzke M, Pfister P, Fortin J, Skrabal F. Autonomic dysfunction and hemodynamics in vitamin B12 deficiency. Auton Neurosci 2002;97(1):45–54. [PubMed]

15. Lane LA, Rojas-Fernandez C. Treatment of vitamin b(12)-deficiency anemia: oral versus parenteral therapy. Ann Pharmacother 2002;36(7–8):1268–72. [PubMed]

16. Dali-Youcef N, Andrès E An update on cobalamin deficiency in adults. QJM. 2009 Jan; 102(1):17-28. [PubMed] [Ref list]

17. Herrmann W, Obeid R, Schorr H, Geisel J Functional vitamin B12 deficiency and determination of holotranscobalamin in populations at risk. Clin Chem Lab Med. 2003 Nov; 41(11):1478-88. [PubMed] [Ref list]

18. Lindenbaum J, Savage DG, Stabler SP, Allen RH . Diagnosis of cobalamin deficiency: II. Relative sensitivities of serum cobalamin, methylmalonic acid, and total homocysteine concentrations. Am J Hematol. 1990 Jun; 34(2):99-107. [PubMed] [Ref list]

19. Troxler H., Hersberger M., Baumgartner M. Methylmalonsäure zur bestimmung des Vitamin B12-mangels. Schweiz. Med. Forum.2008;8:823–825. (in German) [Ref list]

20. Steven F Werder. Cobalamin deficiency, hyperhomocysteinemia, and dementia. Neuropsychiatr Dis Treat. 2010; 6: 159–195.

21. Ferri FF, ed. Laboratory Tests and Interpretation of Results. Ferris Clinical Αdvisor, 1st Εdition, Elsevier, Mosby, 2012.: Section IV:

22. Savage DG, Lindenbaum J, Stabler SP, Allen RH Sensitivity of serum methylmalonic acid and total homocysteine determinations for diagnosing cobalamin and folate deficiencies. Am J Med. 1994 Mar; 96(3):239-46.[PubMed] [Ref list]

23. Werder SF.Cobalamin deficiencyhyperhomocysteinemia, and dementia. Neuropsychiatr Dis Treat. 2010 May 6;6:159-95.


Σημείωση: Το παρόν επιστημονικό άρθρο γράφτηκε για λόγους ενημέρωσης των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελεί  μέσο διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή για ασθενείς, από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου.

Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση.

Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά μπορεί να χορηγούνται συμπληρωματικά, χωρίς να παραιτούνται οι ασθενείς από  τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, που γίνονται, όταν χρειάζονται, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη. Οι παρατιθέμενες διαφημίσεις εξυπηρετούν της δαπάνες συντήρησης της παρούσας ιστοσελίδας 

 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.